Kurssi on tarkoitettu kaikille henkisestä tuesta kiinnostuneille sekä vapaaehtoisille, jotka toimivat mm. ensiapu-, valmius-, kotimaan apu-, ystävä- tai nuorisotoiminnassa, päihdetyössä, ystävävälittäjille ja muille puhelinauttajille, omaishoitajien tai kotoutumisen tukena toimiville. Kurssi on myös ensimmäisiä askeleita kohti henkisen tuen vapaaehtoisena toimimista hälytysryhmissä.

*

Kuka tahansa voi kohdata hädässä olevan ihmisen, joka kaipaa tunnetason ja käytännön tukea eli henkistä ensiapua. Kriisitilanteita syntyy jatkuvasti. Toisinaan ne ovat vähäisiä ja luonteeltaan henkilökohtaisia, ja niiden vaikutukset kohdistuvat vain yksittäiseen ihmiseen. Joskus taas kriisit ovat suuria ja aiheuttavat haittaa suurelle ihmisjoukolle. Kriisitilanteen laajuudesta riippumatta ihmiset saattavat tarvita henkistä ensiapua.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset kohtaavat hädässä olevia ihmisiä omassa tehtävässään. Henkisen ensiavun taitojen opettelu ja kriisireaktioiden ymmärtäminen antavat valmiuksia auttaa muita ja myös itseä mahdollisissa kriisitilanteissa.

Kurssin sisällöt ovat:
– mitä henkinen ensiapu on
– miksi tukea tarjotaan
– kuka voi tarjota henkistä ensiapua
– ketkä sitä tarvitsevat
– katso, kuuntele, yhdistä – toimintamalli
– psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmä
– auttajan itsehoito
– lisävahingon välttämisen periaate

Kouluttaja:
Kouluttajana toimii Punaisen Ristin henkisen tuen kouluttaja Mari Rantio.
Koulutuksen hintaan (20€) sisältyy koulutus, materiaalit, ruokailu ja kahvit. Maksu laskutetaan jälkikäteen. Paikka Heinsuon koulun kabinetti, Terveystie 10, Hollola. Viimeinen ilmoittautumispäivä 9.5.2022: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/14727

*

Koulutus järjestetään Opintokeskus Siviksen tuella. Tervetuloa mukaan!

YHTEYSHENKILÖ

Mari Rantio

mari.rantio@redcross.fi
0408232767