”Sellaisthan soon tälläsen kans” on Hollolan XXXII kotiseutukirjan nimi. Uusi kirja on ilmestynyt joka vuosi aina vuodesta 1987. Hollolan vanhalle kunnatuvalle oli perjantaina 30.11.2018 kokoontunut lähes täysi tuvallinen väkeä tämän vuotiseen julkistamistilaisuuteen. Tämän kirjan kuten kaikkien aikaisempien Hollolan kotiseutukirjojen toimittamisesta on vastannut Heikki Mantere. Hän kuvaili kirjan valmistusta ja esitteli kaikki siihen sisällytetyt kaksikymmentä kirjoitusta. Hämeenkoski oli taas vahvasti edustettuna sekä kirjoittajien että kirjoitusten sisällöissä.

Hollolan kotiseutukirja XXXII

Heikki on kirjoittanut kirjan  ”Saattieks” osiossa muun muassa: Tähän kotoseutukirjaanki on kerätty useit kirjotuksis vuolen 1918 tapahtumist. Niis on jonkin verran uuttakin tietoa.—- Kirjas on myös kerrottu Aimo Lahlen seikkailuist Koskella Hl ja Herralas solan loppuvaihies. Jaakko Kerppilä on keränny paikallisten kertomuksia Läns-Hollolan viimesest sotapäiväst.— Ny kun Koski ja Hollola onvatten samaa kuntaa, on vuolen 1918 tapahtumia esitelty myös Koskelt Hl. Koski-seuran puhienjohtaja Kari Kaivola on tehnyt suuren urakan kaivellessaa tietoja Hämien liänin Koskell. Veikko Sonniin on kirjottannu Huljalan vapust ja punasten tykkipatterin piällikkönä toiminnien Toivo Sulkasen selviytymisest. Ei tiä kirja sentiän o pelkkiä sotajuttuja, sillä niitten lisäks on vieäl 12 kirjotust eri aiheist.—-

Kirjas on tuttuun tapaan useit elämäkertakuvauksia. Näist mainittakuon Hannele Pohjanmiehen taiteilijamuistelmat Hl Koskelt Putulan kyläs vaikuttaneist Aleksantra Ionovast ja Selma Mäkeläst. Aino Tuloiselalt on taas miälenkiintoin sukutarina.—Anja Hiidenheimolt on sukutarina Aili Rintiest, joka ol lähtösin Hollolast, mutta tek varsinaisen elämäntyönsä Koskel Ilolan kartanos.—

On täs kirjas sentiän tapahtunnu yks uulistuskin. Takakannen sisäpuolel on ny ens kertaa kartta, josta selviävätten Hollolan ja Hämienkosken vanhat maakirjakylät. Kartan on piirtänny Pirkko Mannermaa. Hänelle suuret kiitokset.

Kotiseutukirjoja voi ostaa Hämeenkosken kirjastosta. Myös Koski-seura myy kirjaa perjantaisin toimiston aukioloaikaan kello 10-13. Ostomahdollisuus on myös Seuralan joulumyyjäisissä 15.12.2018 kello 9-13. Kirja tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua  Hämeenkosken ja koko Hollolan ihmisiin ja historiaan. Se on myös mainio joululahja.