Kunnan 2018 kesätyöpaikkojen haku 5.3. – 25.3.2018 ja kesätyösetelien nouto alkaen 5.3.2018

www.hollola.fi  Kesätyö

Hollolan kuntaan palkataan kesätyöntekijöitä avustaviin tehtäviin; sekä elinvoiman palvelualueelle liikunta-alueiden hoitoon, siivoustehtäviin, ruokapalveluun ja mittaryhmän avuksi kartoitustehtäviin että hyvinvoinnin palvelualueelle päivähoitoon ja koululaisten kesätoimintaan. Kesätöiden kestoaika on neljä viikkoa.

Kesätöihin otetaan hollolalaisia koululaisia ja opiskelijoita, jotka eivät aiemmin ole olleet Hollolan kunnassa kesätöissä. Kesätyöpaikkoja on avoinna 45 paikkaa.

Hakeminen tapahtuu vain sähköisesti Kuntarekryn kautta. Linkki avautuu Kesätyö –sivulle 5.3.2018. Hakemuksen voi täyttää ajalla 5.3. – 25.3.2018. Kesätyöpaikkoihin valituille ilmoitetaan valinnasta viimeistään 27.4.2018.

Kesätyöseteli kesällä 2018

Kesätyöseteliin on oikeutettu hollolalainen nuori, joka on täyttänyt 31.5.2018 mennessä 15-vuotta, mutta ei 18-vuotta. Kesätyösetelin arvo on 250 euroa, ja niitä jaetaan yhteensä 70 kpl.

Työpaikka voi olla yritys tai yhdistys. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Työn on kestettävä vähintään kaksi viikkoa ja työaika vähintään 25h/ vko. Työsuhteesta on tehtävä kirjallinen työsopimus ja maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukainen palkka. Kunta maksaa kesätyöllistämisestä työnantajalle 250 euroa kuntatukea seteliä vastaan. Kunnan tuki voi kattaa enintään 50 % palkkauskustannuksista. Kesätyöseteleitä voi noutaa täytettyä hakemusta vastaan 5.3.2018 alkaen.

Lisätietoja Kesätyö- ja Kesätyöseteli –sivuilla ja työllisyyssihteeri Ritva Mattilalta
puh. 044 780 1234
sähköposti: ritva.mattila@hollola.fi