Lukuvuonna 2023–2024 esiopetus ja koulutyö alkavat keskiviikkona 9.8.2023 

 ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen lähikoulussa. Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus lukuvuonna 2023–2024. Esiopetukseen ilmoittautuvat tänä vuonna kuusi (6) vuotta täyttävät (2017 syntyneet) sekä ne aikaisemmin syntyneet, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 31.1.2023. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti web-palveluissa tai Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi/hollolan-sahkoinen-asiointi   Samalla lomakkeella ilmoitetaan/haetaan myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus. Sähköiset päätökset esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille maaliskuun loppuun mennessä.

 ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna seitsemän vuotta (7) täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa. Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta. Wilmaan on tällöin kirjauduttava nettiselaimella osoitteessa hollola.ischool.fi Mobiilisovelluksessa lomakkeet eivät näy.
Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 31.1.2023Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Hollolasta tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikki paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavat oppilaat ilmoittautuvat tulevaan kouluunsa.

Mikäli lapsen koulu ei ole tiedossa, olkaa yhteydessä Hyvinvointipalveluihin hyvinvoinninpalvelualue@hollola.fi 

Lisätietoja: kouluilta, yhteystiedot: www.hollola.fi/perusopetus-ja-koulut

 VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN ILMOITTAMINEN

Tänä vuonna viisi (5) vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 31.1.2023 mennessä erityisopetuksen rehtorille hanna.rapatti@hollola.fi. 044 780 1222. Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi (6) vuotta.

 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta. Wilmaan on tällöin kirjauduttava nettiselaimella osoitteessa hollola.ischool.fi Mobiilisovelluksessa lomakkeet eivät näy. Ilmoittautumisaika päättyy 31.1.2023. Päätös iltapäivätoimintapaikasta toimitetaan kotiin maaliskuun loppuun mennessä.

 MUSIIKKIPAINOTTEINEN OPETUS

Salpakankaan koulun musiikkipainotteiseen opetukseen hakemisesta tiedotetaan koulun kotisivulla sekä Wilman kautta. Hakuaika 9.1-22.1.2023.

 

LIIKUNTAPAINOTTEINEN OPETUS

Heinsuon koulun liikuntapainotteiseen opetukseen hakemisesta tiedotetaan koulun kotisivulla sekä Wilman kautta. Hakuaika 9.1-22.1.2023.

 

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen palvelun tarvetta. Mikäli palvelun tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, järjestetään hoitopaikka alle kouluikäisille lapsille kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa: www.hollola.fi/hollolan-sahkoinen-asiointi

Paperisen hakulomakkeen varhaiskasvatuspalveluihin saa palvelupiste Piipahluksesta (Hollolan kunnan pääkirjasto), jonne se myös palautetaan.

 

AVOIN VARHAISKASVATUSTOIMINTA – Kohtaamispaikka AAMU

Avointa varhaiskasvatusta järjestetään Hollolan, Hämeenkosken ja Kalliolan kirjastoilla 1–2 aamuna viikossa koulujen lukuvuoden toimintapäivinä. Lapset osallistuvat toimintaan yhdessä oman aikuisen kanssa. Toiminta on maksutonta ja siihen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Lisätietoja: www.hollola.fi/avoin-varhaiskasvatustoiminta

 

LISÄTIETOJA ESIOPETUKSESTA JA VARHAISKASVATUKSESTA

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus 044 780 1375

Varhaiskasvatuspäällikkö 044 780 1312

varhaiskasvatus@hollola.fi

www.hollola.fi/esiopetus

www.hollola.fi/paivakodit