Koski-seura ry:n Jatkoa Kosken Kohinoille – hankkeen yhtenä tavoitteena on saattaa entisen Hämeenkosken kunnan alueella ilmestynyt perinteinen Kosken Kohinat – tiedotuslehti nettijulkaisuksi sekä digitoida ja siirtää Koski-seura ry:n hallussa oleva perinneaineisto, valokuvat ja äänitteet Kosken Kohinoiden sivustolle kaikkien lukijoiden selailtaviksi.

Hankkeen toteuttajaosapuolina ovat järjestelmäpuolella IT-ammattilaiset JPPSoft Oy:stä ja sisällöntuottajina paikalliset yhdistykset. Koski-seura ry koordinoi hanketta. Koskiseura/Pekka

Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti suunnittelusta ensimmäisiin toteutusvaiheisiin. Hankkeen puitteissa järjestettävissä koulutustilaisuuksissa (työpajoissa) on kartoitettu julkaisutarpeita, suunniteltu ulkoasua, tutustuttu WordPress- julkaisujärjestelmään ja opiskeltu tiedotteiden ja tapahtumien ym. lisäämistä järjestelmään.

Koskiseura/Pekka

Kosken Kohinat on yleisesti luettavissa verkossa tammikuun alussa, mutta on silloinkin vielä edelleen kehitettävissä yhä toimivammaksi, lukijoitten ja käyttäjien tarpeita vastaavaksi julkaisuksi.