Koski-seuran ja hämeenkoskelaisten yhdistysten vuoden 2016 kuluessa tekemä talkootyö tulee julkiseksiksi perjantaina 16.12.2016, kun Kosken Kohinat tulee yleisesti katseltavaksi verkossa. Vuoden kuluessa aiheen parissa on järjestetty 10 työpajatilaisuutta ja lukuisia tapaamisia. Juhlistamme tapahtumaa Koski-seuran toimistolla kello 14-19.

kosken-kohinat-ja-vaakuna-1-tumma-ja-pitaja

Kutsumme teidät Koski-seuran toimistolle teille sopivaan aikaan tutustumaan Kosken Kohinoihin ja tapaamaan työssä mukana olleita ihmisiä.

Hankkeen on tehnyt mahdolliseksi Leader rahoitus, jolla on maksettu hankekoordinaattorin ja perinneaineiston digitointiasiantuntijan palkkakustannuksia ja verkkoalustan kehittämiskustannukset hankkeesta vastanneelle yritykselle. JPP-Softille. Kiitokset kuuluvat myös Hollolan kunnalle myötämielisestä suhtautumisesta hankkeeseen sekä taloudellisesta tuesta muun muassa väliaikaisrahoituksen muodossa. Kiitos myös tiedotusvälineille niistä lukuisista uutisista, josta verkkojulkaisun tekemisestä olette kertoneet. Ennen kaikkea kiitos kuuluu hämeenkoskelaisille yhdistyksille ja muille aktiivisille pitäjäläisille, jotka ovat olleet mukana verkkosivuja suunnittelemassa ja tekemässä tai muuten julkaisun valmistelua kannustamassa.

Tutustuttaviksi tulevat nyt uutiset Hämeenkoskelta viimeaikaisista tapahtumista tai muuten ajankohtaista asioista Hämeenkoskella. Kalenterista pääsee seuraamaan mitä Hämeenkoskella tapahtuu lähiaikoina tai tulevina kuukausina. Useimmat tapahtumat ovat yhdistysten järjestämiä ja liittyvät kiinteästi niiden toimintaan. Hämeenkosken kartalla säilyttämisestä vastuu on aikaisempaa enemmän yhdistysten varassa.

Koski-seuralle verkkojulkaisu tarjoaa mahdollisuuden tuoda nähtäville perinneaineistoa, jota seuran jäsenet ovat noin kuudenkymmen vuoden aikana keränneet. Julkaisussa on tässä vaiheessa nähtävillä lähes tuhat valokuvaa ja yli kolmekymmentä äänitallennetta. Valokuvissa on muun muassa lähes kaikki 1950-luvun kiinteistöt, jotka Yrjö Tamminen kuvasi. Ne tallennettiin kokoelmaksi, jotka sisältävät tietoja kiinteistön omistajasta ja rekisteritiedoista. Vanhimmat haastatellut henkilöt äänitallenteissa ovat syntyneet 1870-luvulla. Äänitallenteissa on monipuolisesti kuvauksia elämästä ja työnteosta niin maataloissa, kartanoissa kuin verkatehtaallakin. Kosken pitäjän oma laulaja Kalevi Koskinen esiintyy Hämeenkosken kirkossa ja Väinö Laine soittaa haitaria vanhainkodilla pidetyssä kahvikonsertissa. Aarne Sierna muistelee talvisodan alkamista Koskella perustetun 22. Pioneerikomppanian siirtyessä Äyräpäästä Pasurinkankaaalle.

Hanke ei suinkaan pääty tähän julkaisuun, vaan nyt jatkuu työ Kosken Kohinoiden sisällöntuotannossa. Saamamme palaute on tärkein meitä ohjaava tekijä julkaisun tulevassa kehittämisessä palvelemaan kaikkia Hämeenkosken pitäjässä nyt tai ennen, pysyvästi tai tilapäisesti asuvia sekä muuten Hämeenkoskesta kiinnostuneita. Perinneaineistoa tullaan tallentamaan sitä mukaa, kun sitä saadaan digitoitua.

kosken-kohinat-ja-vaakuna-1-tumma-ja-pitaja