Koski-seura on ottanut Aura Jurvan kirjasta ”Kosken pitäjän vaiheita” uusintapainoksen. Sukututkija, paikallishistorioitsija, dosentti Pauli Helén on toimittanut kirjaan laajan asia- ja henkilöhakemiston.  Hakemisto auttaa henkilöiden, tapahtumien ja paikkojen etsintää muutoin aikansa kuvana ansiokkaasta teoksesta.

Kirja ilmestyi vuonna 1942. Aura Jurva mainitsee kirjan alkusanoissa: ”Tämä työ ei ole Kosken pitäjän historia, tyhjentävässä ja täydellisessä merkityksessä. Se ei ole kirjoitettu yksinomaan tutkijoita silmällä pitäen, ei yksinomaan pitäjäläisille. Se ei myöskään ole asetettu määrätyn ajanjakson puitteisiin. Siihen on vain kerätty tiedot mitä olen onnistunut hankkimaan,”

Kirjan alkuperäispainokset harventuivat ja loppuivat. Asianajaja Tarmo Nisula julkaisi kirjasta uuden painoksen  vuonna 1999. Hän totesi esipuheessaan: ” Toivon, että kirja ja sen uudelleen julkaiseminen  auttaa kuntaamme ja kuntalaisia sellaisen kotiseutuhengen ja -rakkauden luomisessa, joka menneinä vuosikymmeninä paikkakunnalla valitsi.” Tarmo Nisulan kuoleman jälkeen vuonna 2014, hänen perikuntansa lahjoitti loput kirjat Koski-seuralle. Tämäkin painos loppui viime vuonna.

Koski-seura ry päätti nyt kirjaan kohdistuvien kysynnän johdosta julkaista siitä uusintapainoksen. Pauli Helén tarjoutui kokoamaan siihen asia- ja henkilöhakemiston, joka nopeuttaa tietojen etsimistä kirjan laajasta tietosisällöstä.

Aura Jurva oli ammatiltaan kirjailija. Hän syntyi Koskella Hl 7.9.1882 ja kuoli Helsingissä 15.1.1954. Hän oli Koski Hl:n kanttorin Aaro Jurvan nuorin tytär. Hän oli erittäin laaja-alainen kirjailija ja julkaisi mm. näytelmiä, satuja, kuunnelmia, muistelmia ja sukututkimuksia.

Koski-seura on saanut julkaisuluvan uudelle näköispainokselle kirjan oikeudet omaavalta Tarmo Nisulan perikunnalta. Kirjan luettavuuden helpottamiseksi siihen on lisätty Pauli Helénin laatimat asia- ja henkilöhakemistot, mistä kiitos hänelle. Koski-seura kiittää myös Tarmo Nisulan perikuntaa saamastaan tuesta. Samoin kiitämme kirjan digitoinnista ja uudelleen taitosta vastannutta Jyrki Vattulaista.

Kirjan voi ostaa 15,- € hintaan Kukkakauppa Heliästä, Koski-seuran toimistolta sekä tulevista Hämeenkosken kesäajan tapahtumista tai tilaamalla koskiseura@gmail.com.

Kukkaheliä