Koski-Seura ry:n kuluvan vuoden vuosikokous pidettiin Seuralan kahviossa 8.3.2018. Paikalla oli 18 seuran jäsentä. Puhetta kokouksessa johti Tuula Helminen. Hänestä tuli myös uusi hallituksen jäsen erovuoroisen Sirkku Kaliman tilalle. Sirkku jatkaa edelleen ansiokasta työtään seuran tiedotussihteerinä. Muutoin hallitus pysyi ennallaan ja puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kari Kaivola. Hallituksen esitykset viime vuoden tilien ja toiminnan osalta kuin myös tulevan vuoden suunnitelmat hyväksyttiin muutoksitta. Jäsenmaksuna säilytettiin edelleen 15 €.

Kari Kaivola esittelee Koski-seuran vuosikokouksessa yhdistyksen toimintaa vuodelta 2017.