Koski-seuran vuosikokousta torstaina16.3.edelsi Hämeenkosken kirjaston ja Koski-seuran järjestämä filosofian tohtori, tietokirjailija Ulla Koskisen pitämä esitelmä kirjastaan Soturiaatelin aika Suomessa. Kurjalan kartanon omistaneesta Arvid Tawastin ja hänen perheensä elämästä kertovaa esitystä seurasi yli 70 henkilöä. Esitelmän ja käydyn keskustelun jälkeen tunnelma oli innostunut. Moni yleisöstä totesi esityksen ja aiheen kiinnostavaksi ja monipuoliseksi. Puolitoista tuntia oli joidenkin mielestä kiitänyt hetkessä ohi noin 450 vuotta sitten tapahtunutta Hämeenkoskeen vahvasti liittyvää historian ajanjaksoa käsiteltäessä. Myytäväksi varatut kirjat loppuivat valitettavasti jo ennen kuin kaikki kiinnostuneet ehtivät niitä ostaa. Esitelmästä tehtiin tallenne, joka tullaan esittämään myöhemmin tänä vuonna.

Historioitsija, filosofian tohtori Ulla Koskinen kertoi 16-3-2023 Seuralassa Arvid Henrikinpoika Tawastista (1545-1599) ja hänen perheestään.

Historioitsija, filosofian tohtori Ulla Koskinen kertoi 16-3-2023 Seuralassa Arvid Henrikinpoika Tawastista (1545-1599) ja hänen perheestään. Paikalle oli kokoontunut kiitettävästi yleisöä pitäjän ulkopuoleltakin.

Koski-seuran vuosikokouksen puheenjohtajaksi valttiin Hannu Roppo ja sihteeriksi Sirpa Selonen. Seuran puheenjohtaja Kari Kaivola ja taloudenhoitaja Matti Hiidenheimo esittelivät vuoden 2022 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Toiminta palautui epidemiaa edeltävälle tasolle ja kaikki suunnitellut tilaisuudet pystyttiin järjestämään. Kaikissa tapahtumajärjestelyissä korostui yhteistoiminta muiden hämeenkoskelaisten yhdistysten kanssa. Järjestyksessään toisen Päheet-museot viikon tapahtumien organisointi heinäkuussa ja Hämeenkoski-päivän elokuussa olivat merkittävimmät kesän tapahtumat, Loppuvuoden merkittävimmät tapahtumat olivat marraskuun lopussa keskustaajamassa pidetty joulukauden avaus ja Hollolan kunnan itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuden  järjestelyt Seuralassa. Sekä kesän että loppuvuoden tapahtumat kiinnostivat myös yleisöä, jota kertyi ennätysmäärä lähes kaikkiin tilaisuuksiin. Seuran talouden tukijalkoina olivat jäsenmaksutulot ja Hollolan kunnalta saadut avustukset. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle.

Koski-seuran vuosikokous Seuralassa 16.3.2023. Hannu Roppo toimi kokouksen puheenjohtajana ja Sirpa Selonen sihteerinä.

Toimintasuunnitelma vuonna 2023 sisältää perinteellisten tapahtumien järjestämisen muutamin pienin uudistuksin. Seuralan ja siellä nyt toimivan Hämeenkosken kirjaston kanssa tehtävä yhteistyö tulee jatkumaan. Kuluvana vuonna on jo järjestetty ja sovittu useita kirjaesittelyjä kirjailijavierailuineen.Tavoitteena on myös kehittää tapahtumaviestintää yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa osana muuta yhteistoimintaa.

Koski-seuran vuosikokous Seuralassa 16.3.2023. Kari Kaivola kertoo yhdistyksen vuoden 2022 toiminnasta.

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Matti Hiidenheimo ja Taisto Seuranen valittiin uudelleen. Samoin valittiin erovuorossa ollut Tuomo Nikkari varajäseneksi hallitukseen. Puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2023 myös edelleen Kari Kaivola. Toiminnantarkastajina jatkavat Marja-Leena Bister ja Asko Laine sekä varahenkilöinä Hannu Heikkilä ja Susanna Vuorinen. Jäsenmaksuksi päätettiin 15 € vuosille 2023 ja 2024. Seuran vuosikokousasiakirjat ja allekirjoitusten jälkeen myös pöytäkirja löytyvät osoitteesta http://www.koskiseura.fi/vuosikokous.html

Koski-seurassa on tänään 204 jäsentä. Seura toivoo mahdollisimman monen hämeenkoskelaisen tulevan mukaan toimintaan ja liittyvän seuran jäseneksi. Jäsenistöllä on vuosien kokemuksen mukaan ollut erittäin suuri merkitys kotiseudun hyväksi tehtävälle työlle ja pitäjän perinteen tallentamiselle. Jäsenmaksunsa maksavien jäsenten määrällä on myös suuri painoarvo hämeenkoskelaisten äänen kuulemisessa Hollolan kunnan päätöksenteossa.

Artikkelin kuvat Tero Heinonen, Esitelmän tallennus Mauri Kalima