Presidentti J. K. Paasikiven 150-vuotisjuhlaan liittyen Koski-seuran hallitus esitti keväällä juhlavuoden teemaan liittyvää piirustuskilpailua Hämeenkosken koulun oppilaille.

Aiheeksi annettiin: ”Jos Paasikivelle tehtäisi tänä vuonna muistomerkki, minkälainen se olisi?”

Kilpailun toteuttamiseen annettiin opettajille vapaat kädet. Opettajat päättivät ottaa kilpailun mukaan tämän lukuvuoden lukuvuosisuunnitelmaan ja syksyn aikaan eri koulutunneilla on tutustuttu Paasikiven muistomerkkiin ja Paasikiveen presidenttinä opettajien alustamassa ja ohjaamassa prosessissa. Prosessin tuloksena syntyi yksin tai ryhmätöinä tehtyjä muistomerkkisuunnitelmia piirroksina ja pienoismalleina. Kilpailuun osallistuivat 4-luokkalaiset hiilipiirroksin ja 5 – 6 -luokkalaiset eri kierrätysmateriaaleista tehdyin kolmiulotteisin pienoismallein. Materiaaleina käytettiin mm. pahvia, styroksia ja paperimassaa, jotka on saatu näyttämään kiveltä, metallilta tai betonilta. Kuparinvärinen folio esittää valoja. Kaikkiin töihin oli liitetty suunnitelma, jossa oli työn nimen lisäksi suunnitellut mitat lopulliseen muistomerkkiin.

Opettajat yhdessä oppilaiden kanssa valitsivat keskuudestaan finaaliin päässeet työt ja Koski-seuran raati valitsi niiden joukosta voittajan. Koski-seuran hallitus valitsi raatiin Hannu Heikkilän, Maija Pitz-Koposen ja Pirkko Mannermaan.

Raati toteaa:
”Voittajatyöksi valittiin yksimielisesti 5. luokan oppilaan Hannes Helanderin ”Sanova Paasikivi” muistomerkin pienoismalli.
Teos puhutteli raatia puhtaasti modernin kuvanveistotaiteen keinoin. Nuoresta iästään ja kilpailun haastavasta aiheesta huolimatta, tekijä on raadin mielestä oivaltanut ja taitavasti kiteyttänyt työhönsä oleellisia asioita annetusta aiheesta. Teoksen elementit ja materiaalit kuvaavat ilmeisellä ja aikuisen silmään jopa humoristisella tavalla suurmiestämme.
Sinänsä pieni hahmo – ihminen – ehkä lapsi, ehkä älykkö (iso pää), vieressään suuri teräksinen, valoa heijastava puhekupla, joka osuvasti kuvaa J. K. Paasikiven sanomaa viitoittaen kansakunnan tulevaisuutta, seisoo vakaasti ja horjumatta kivipaadella.”

Hannes Helanderin tekemä voittajatyö

Hannes on ilmoittanut lopullisen teoksen korkeudeksi 200 cm ja leveydeksi 150 cm.

Hannes saa palkinnokseen 50 euron arvoisen lahjakortin Suomalaiseen kirjakauppaan. Lisäksi hän saa Hirmuisten vuosien valtiomies -kirjan, jonka Paasikiven juhlavuoden puheenjohtaja professori Martti Häikiön luovutti J.K. Paasikiven syntymän 150 vuotisjuhlassa toimitettavaksi voittajalle. Myös koko kuvataideryhmä ja -opetus saavat 150 arvoisen lahjakortin kuvataidemateriaalin hankintaan tai taide- tai kulttuurikokemukseen käytettäväksi.

Palkinnot luovutetaan Hämeenkosken Taideyhdistyksen Koski-seuralle lahjoittamista varoista.

Muut loppukilpailuun päässeet työt: