Koski-seuran kunniajäsen, oopperalaulaja, kansakoulunopettaja ja kanttori Kalevi Koskinen kuoli 12.7.2019. Koska hänen hautajaisensa toimitettiin lähinnä lähiomaisten läsnä ollessa, oli omaisten kanssa sovittu, että Koski-seuran kukkavihko lasketaan kunniajäsenemme haudalle vasta uurnan laskun jälkeen. Lauantaina 24.8. Valkjärven hautausmaalle Kalevin haudalle kokoontuivat Koski-seuran hallituksesta pj. Kari Kaivola, Tuula Helminen, Sirkku Kalima, Taisto Seuranen ja Tero Heinonen. Mauri Kalima huolehti tapahtuman taltioinnista kuvaamalla. Kari Kaivola piti tilaisuudessa muistopuheen, vainajan elämänvaiheita kertaillen ja korostaen Kalevi Koskisen pitkäaikaista ja runsasta myönteistä vaikutusta kotipitäjänsä kulttuurielämään. Lopuksi lauloimme yhdessä virren 517 ”Herra kädelläsi”.

Pitäjämme on menettänyt suuren kulttuuripersoonansa, ’meidän Kallun’.

 

Kuva: Mauri Kalima