Kuntavaalit 2021 lähestyvät.

Neljä vuotta sitten Koski-seura järjesti pitäjän omille ehdokkaille yhteisen vaalitilaisuuden.  Siinä ehdokkaat vastasivat heille Koski-seuran  valmistelemiin kysymyksiin ja vastausten pohjalta tilaisuudessa käytiin vapaata keskustelua. Koska pandemiarajoitukset estävät tänä vuonna vastaavan kokoontumisen, olemme Koski-seuran hallituksessa suunnitelleet keskustelun toteuttamista netissä.

Facebookin Hämeenkoski-ryhmän ylläpito on siirtynyt Koski-seuran vastuulle. Siksi suunniteltu vaalikeskustelu toteutetaan tässä ryhmässä viikolla 12 eli 22. – 28.3. Tällöin ryhmän sääntöjen hengen mukaisesti tuon viikon aikana saa julkaista:

– Hämeenkosken pitäjässä asuvat ehdokkaat, kukin yksi vaalijulkaisu
– puolue / ryhmittymä, yksi yhteinen ehdokaslistan sisältävä mainos

Ryhmästä tullaan poistamaan:
– muiden kuin Hämeenkosken pitäjän alueella asuvien ehdokkaiden vaalimainokset
– muulloin kuin viikolla 12 julkaistut vaalimainokset ja
– toistuvat vaalimainokset.

Koski-seurassa on laadittavana myöhemmin julkaistava kysymyssarja, johon ehdokkaita kehotetaan vaalimainoksessaan vastaamaan.