Lukuvuonna 2020–2021 esiopetus ja koulutyö alkavat keskiviikkona 12.8.2020

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen lähikoulussa.

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus lukuvuonna 2020-21. Esiopetukseen ilmoittautuvat tänä vuonna kuusi (6) vuotta täyttävät (2014 syntyneet) sekä ne aikaisemmin syntyneet, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 31.1.2020. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti web-palveluissa tai Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi/esiopetus

Samalla lomakkeella ilmoitetaan/haetaan myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito).

Sähköiset päätökset esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille 23.3.2020 mennessä.

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö 044 780 1374 tai 044 780 1312 ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus 044 780 1375 tai 044 780 1630.

ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna seitsemän vuotta (7) täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta. Ilmoittautumislomake löytyy ”Lomakkeet” -linkin takaa. Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 31.1.2020.

Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Hollolasta tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikki paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavat oppilaat ilmoittautuvat tulevaan kouluunsa.

Mikäli lapsen koulu ei ole tiedossa, olkaa yhteydessä Hyvinvointipalveluihin 044 780 1466. Lisätietoja kouluilta, yhteystiedot: www.hollola.fi/perusopetus-ja-koulut

VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN ILMOITTAMINEN

Tänä vuonna viisi (5) vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 31.1.2020 mennessä erityisopetuksen rehtorille 044 780 1222.
Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi (6) vuotta.

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Iltapäivätoimintapaikoista ja hakumenettelystä ilmoitetaan Wilmassa ja kunnan kotisivuilla www.hollola.fi maaliskuun aikana. Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan tulee tehdä viimeistään 5.4.2020 sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta. Päätös iltapäivätoimintapaikasta toimitetaan kotiin huhtikuun loppuun mennessä. Paikka vastaanotetaan koululle palautettavalla lomakkeella.

LIIKUNTAPAINOTTEISELLE LUOKALLE HAKEMINEN

Heinsuon koulun liikuntapainotteiselle 5. vuosiluokalle haku käynnistyy 15.1.2020.
Hakuaika päättyy perjantaina 7.2.2020 klo 15.00. mennessä. Hakemukset on toimitettava koulun kansliaan määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei huomioida.
Oppilaaksi otetaan vain kunnassa asuvia oppilaita (ei Vesikansan alue).
Hakemuksen voi tulostaa Heinsuon koulun kotisivulta PedaNetista:
https://peda.net/hollolakarkola/opetus/alakoulut/heinsuon-koulu/ll

MUSIIKKIPAINOTTEISELLE LUOKALLE HAKEMINEN

Kakkosluokkalainen oppilas voi hakea ensi syksynä aloittavalle 3. musiikkipainotteiselle luokalle Salpakankaan kouluun. Musiikkiluokalla lauletaan ja soitetaan, kuunnellaan, liikutaan ja leikitään ja eletään musiikin parissa. Lapsi saa monipuoliset valmiudet itsensä ilmaisemiseen musiikin avulla yhdessä toisten kanssa toimien. Esiintymiset kuuluvat musiikkiluokan ohjelmaan.

Hakulomake on tulostettavissa osoitteessa https://peda.net/hollolakarkola/lomakkeet2/perusopetus/hm. Hakulomake tulee täyttää ja pyytää omaa opettajaa täyttämään opettajan osuus. Lomake tulee palauttaa Salpakankaan koulun kansliaan viimeistään 31.1.2020. Pääsykoe järjestetään Salpakankaan koululla isossa musiikkiluokassa A1098 keskiviikkona 12.helmikuuta ja torstaina 13.helmikuuta. Tarkempi pääsykoeaika ilmoitetaan oppilaalle oman koulun kautta. Kokeessa tulee laulaa jokin seuraavista lauluista: Pieni Nokipoika, Hämähäkki tai Hinajalaulu. Yksi säkeistö riittää. Lisäksi kokeessa on rytmintoisto- ja melodiantoistotehtäviä. Aikaisempi musiikin harrastaminen ei ole ehtona musiikkipainotteiselle luokalle pääsyyn.

Lisätietoja saa soittamalla musiikinopettajille 040 780 1683 Kylli Luukkonen tai 040 780 1685 Elina Tura

Musiikkipainotteisten luokkien täydennyshausta vuosiluokille 5 ja 6 tiedotamme 13.3.2020 jälkeen.