Koski-seura palkkasi viidentenä kesänä peräkkäin kesätyöntekijöitä kahdeksi viikoksi. Tämän vuoden kesätyöpaikkaa hakivat 15-vuotias Miika Jäämaa ja 17-vuotias Ilari Kaivola, jotka molemmat valittiin tehtävään. Miika on Hämeenkoskella ja Lahden ympäristössä tunnettu tänä vuonna erityisesti aloittaessaan työskentelyn myös 4H-yrittäjänä.Ilarilla on sukujuuria Hämeenkoskella ja hän aloittaa syksyllä lukion viimeisen luokan.

Miika ja Ilari siivoavat presidentti J.K. Paasikiven syntymäpaikan muistomerkkialuetta.

Poikien työjakso ajoittui kesä-heinäkuun vaihteeseen, jolloin ensimmäinen viikko painottui muistomerkkialueiden siivoukseen ja Päheet museot-viikon tapahtumien valmisteluun Hämeenkoskella.

Lammasmäen aitan nurkalle on valmistunut lammasaita ja uudet humalasalot humalasalot ovat paikallaan. Myös kesätyöntekijät osallistuivat pystytykseen.

Mauri Kalima kuvausta valmistelemassa pienoismallista tehtävää videota varten Ilarin avustamana.

Toisella viikolla työ jatkui pienoismallin esittelyllä Seuralan pohjakerroksessa kiinnostuneille kävijöille. Opastus sujuikin jo edellisen viikon pienoismallin valmistelutöiden yhteydessä saadun kokemuksen ja esittelyteksteihin perehtymisen jälkeen melkoisen sujuvasti. Suurena apuna oli myösi poikien verkosta lataama Citynomadi-sovellus. Siihen Pauli Helén laati pari vuotta sitten Kosken kirkonkylään reitit, joiden varrella olevista historiallista kohteista on historiakuvauksia ja valokuvia. Pojat tekivät pienoismallialueella kävelyretken saadakseen myös käsityksen alueesta. Vaikka pienoismallissa olevista yli sata vuotta sitten pystytetyistä rakennuksista suurin osa on jo purettu tai niihin on tehty muutoksia, on useiden niiden sijainti sovelluksen avulla melko helposti hahmotettavissa.

Tero Heinonen suunnittelemssa pienoismallin valaistusasennusta Miikan kanssa.

Työjakson päättyessä Miika Ja Ilari vastaanottivat työtodistukset Koski-seuran puheenjohtaja Kari Kaivolalta. Kumpikin kertoi saaneensa paljon uutta tietoa Hämeenkoskesta ja sen historiasta. Koski-seurassa oltiin tyytyväisiä molempien kesätyöntekijöiden aktiivisuuteen ja oma-aloitteisuuteen sekä myönteiseen suhtautumiseen erilaisiin työtehtäviin. Mainittakoon myös, että Hollolan vapaa-aikapalvelut on tilannut Miikalta 4H-yrittäjänä suoritettavia nurmikon leikkuupalveluita.

Kesätyöntekijät 2024

Kesätyöntekijät Miika Jäämaa ja Ilari Kaivola vastaanottivat työsuhteen päättyessä työtodistukset. Kuva Mauri Kalima

#kesäduuniopnpiikkiin #ophäme