Kuluneen viikon (3/2024) ajan ovat raskaat maansiirtokoneet rymistelleet Hämeenkosken Keskustiellä Myllykosken ylittävän sillan kimpussa. Sillan kansi on jo irrotettu ja seuraavaksi sen tukipenkereitä aletaan purkaa.

Sillan takainen ajoneuvoliikenne on ymmärrettävästi ohjattu keskustaajaman poikkiteitä myöten valtatie 12:lle. Rakentamisesta vastaava MPV-Infrarakenne Oy on erinomaisen hyvin varmistanut kevyen liikenteen kiertotien turvallisuuden Laguksen muistomerkin siltaa pitkin lyhyelle Ylisen Viipurintien osuudelle.

Nyt purettava silta ehti palvella pitäjämme keskustaajaman läpikulkuliikennettä 60 vuoden ajan. Sitä edeltänyt ja seuraajaansa kuuluisampi ns. Åkerblomin silta palveli monista tarinoista ja kaihoisista muistoistaan huolimatta vain hieman yli 40 vuoden ajan.

Vanhojen valokuvien lisäksi ei nyt purettavasta sillasta jää juuri muuta talletettavaa kuin muistot. Tämän artikkelin otsikkokuva on otettu 1960-luvun lopulla ja siinä näkyy myös vanha punainen Etolan myllytupa. Kuva löytyi Hanna Sinisalon perhealbumista. Sillan rakenteisiin oli kuitenkin kiinnitetty valmistumisvuoden 1964 pronssinen vuosilaatta. Pyynnöstämme rakentajafirman työnjohtaja Niko Laakso luovutti 19.1.2024 laatan Koski-seuralle säilytettäväksi. Vastaanottajana toimi seuran vpj. Tero Heinonen.

Arvion mukaan siltatyö kestää touko-kesäkuun vaihteeseen saakka. Valutyöt toki tehdään lämpimämmällä säällä. Sillalle rakennetaan kevyen liikenteen kaista vain Pätiläntien puoleiseen reunaan, aikaisempaa leveämpänä ja koululaisillekin entistä turvallisempana.

Arvatenkin sillan rakennusaikana ajoneuvoliikenne lisääntyy Keskustien Lahden puoleisessa sisääntuloristeyksessä. Siellä, varsinkin Lammin suunnasta keskustaan käännyttäessä, on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Keskustien ja Toijalantien risteys pysyy sillan rakentamisen ajan koneiden siirtymisiä ja maa-ainesten kuljettamista lukuun ottamatta varsin rauhallisena.