Koski-seuralla on mahdollisuus työllistää 1-2 nuorta maisemanhoitotöihin Hämeenkosken kulttuurikohteissa. Nuorelta edellytetään reipasta otetta ulkotyöhön säällä kuin säällä ja kesätyösetelikelpoisuutta, josta lisätietoja löytyy kunnan netistä https://www.hollola.fi/kesatyosetelit
Koski-seura on ollut mukana vieraslajitalkoissa ja siihen liittyen edelleen kitketään Pyhän Laurin kirkon alueelta jättipalsamia. Myös muiden muistomerkkien ja kotiseutumuseon ympäristöä on tarkoitus raivata ja siistiä. Työnohjauksesta huolehtii Koski-seuran hallituksen jäsenet ja työsopimuksen tekee Hollolan 4H-yhdistys.
Hollolan 4H:ssa on käynnissä Etpähä ry:n kautta Leader-rahoitettu ”Minä, kaverit ja meidän kylä” -hanke, jonka tarkoitus on saada nuorille työkokemuksia omalta kylältä. Hankkeen kautta voivat yhdistykset työllistää oman kylän nuoria ilman yhdistykselle tulevia palkkauskustannuksia.

Hankkeen nettisivuilta lainattua:
”Monilta kyliltä on palvelut heikentyneet ja kuitenkin iäkkäät ihmiset sekä kiireiset perheet tarvitsevat apua arjessa. Kylillä tarvitaan verkostoa, joka saattaa nämä tahot yhteen. Hankkeen ajatuksena on yhdistää kylillä toimivia yhdistyksiä sekä nuoria ja luoda kylille työpalveluverkostoa, jota kyläyhdistykset voisivat organisoida ja ylläpitää. Tässä on tarkoitus käyttää Avittaja palvelu mallia, joka Hollolan 4H:ssa pyörii jo kuntakeskuksen ympäristössä. Hankkeen aikana tarjotaan nuorille työelämä sekä 4H-yrittäjä koulutusta kylillä ja aktivoidaan nuoria osallistumaan itse oman kylän toimintaan. Tarkoitus ei ole luoda samaa mallia joka kylälle vaan kuunnella kyläläisten ja erityisesti nuorten omia ajatuksia oman kylän mahdollisuuksien kehittämisestä. Nuorten työllistymismahdollisuudet omalla kylällä ovat moninaiset; Avittaja palvelun kautta, kerho-ohjaajana toimimalla tai 4H-yrittäjänä. Yhteistyötä tehdään myös Hollolan kunnan nuorten kesätyöseteli pilotin kanssa. ”
https://hollola.4h.fi/hankkeet/mina-kaverit-ja-meidan-kyla-hank/

Vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää sähköpostilla koskiseura@gmail.com 18.6.2020 saakka.
Palkkauksen lisätietoja voi kysyä 4H:n hanketyöntekijä Teea Sahiluodolta hankkeet.hollola@4h.fi, p. 050-5889556