Pihkasalmen koulun keittolatoiminta

Toukokuun 15. päivänä 1929 johtokunta päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto ryhtyisi toimenpiteisiin koulukeittolan toiminnan aloittamiseksi kaikilla kunnan kansakouluilla, mikäli mahdollista, seuraavan lukuvuoden alussa. Saman asian tiimoilta kutsuttiin oppilaiden vanhemmat neuvottelemaan koululle sunnuntaina 13.10. iltapäivällä. Paikalle saapui 12 huoltajaa, opettaja Vaajasalo ja johtokunnan taloudenhoitaja Toivo Sulkanen, joka piti ”valaisevan ja seikkaperäisen alustuksen”.

Pöytäkirjan mukaan ”asiasta keskusteltiin ja enemmistö oli sillä kannalla, ettei ryhdytä tällä kertaa mihinkään toimenpiteisiin”. Tammikuussa 1930 tarkastaja Saarni esitti toiveen, että koulukeittolaa ruvettaisiin hommaamaan, mikäli olosuhteet sen sallivat. Samalla johtokunta sai huomauksen, että koululle on hankittava kaikki kouluhallituksen kiertokirjeessä 1928 mainitut voimisteluvälineet. Muuten tarkastaja oli koulutyöhön kaikin puolin tyytyväinen.

Tammikuussa 1934 keittola-asia oli jälleen esillä, mutta edelleen oltiin sitä mieltä, että siihen ei vielä voida ryhtyä. Sitä vastoin ”johtokunta päätti lausua toivomuksena, että kaikki oppilaat toisivat hyvää maitoa joka päivä evääkseen kouluun.”

Lokakuussa 1941 talousarviota tehdessä johtokunta toteaa: ”Keskusteltiin koulukeittolan perustamisesta koululle ja pidettiin sitä yleensä suotavana, mutta ei merkitä erityistä menoerää siihen tarkoitukseen, mutta jos kunnanvaltuusto ryhtyy koulukeittoja ensi vuonna kouluille järjestämään, niin johtokunta ottaa sen mielihyvin vastaan.”

Huhtikuussa 1943 johtokunta luki piiritarkastajan ja Kouluhallituksen kiertokirjeitä ja teki vaaditun suunnitelman. ”Kukin oppilas tekee kotiinsa pienen kasvitarhamaan ja hoitaa sitä op. ohjausten mukaan. Syksyllä tuo kukin oppilas juurikasveja ja perunoita koulukeittolaa varten”.

Elokuussa 1943 päätettiin tehdä ”tämän vuoden talousarvioon lisäarvio koulukeittolaa varten ja arvioitiin se Smk 6000:- lokakuun alusta vuoden loppuun”.

Lokakuussa päätettiin, että taloudenhoitaja hankkii keittolassa tarvittavat astiat. ”Laitetaan liha-, maito- ja marjaruokia kahdesti viikossa kutakin lajia, jos tarpeita on saatavissa. Koulukeittola aloitetaan marraskuun 1. päivänä.” Keittäjän toimi annettiin koulun siivoojalle 400:- kuukausipalkalla. Tuolloin siivoojana (vahtimestarina) oli Helka Kajostila.

Vahtimestarit, siivoojat, keittäjät ja polttopuidentekijät päivitetään kevään aikana.

Ote johtokunnan pöytäkirjasta pykälästä, jossa määritellään vahtimestarin tehtävät.