Kukkolanharjun metsäpolku

Kukkolanharjun metsäpolku

Kukkolanharju on osa pitkää luode-kaakko suuntaista harjujaksoa, joka päättyy I Salpausselän reunamuodostumaan. Kukkolanharjun rinteet luovat hienot puitteet luonnossa liikkumiselle. Retkeilyreitti nousee harjun yli ja palaa takaisin kauniin Valkjärven rantaan....
Salpausselän harjut ja supat

Salpausselän harjut ja supat

Keskustaajamaa lepää harjujen keskelle muodostuneessa laaksossa. Jääkauden lopulla jäämassa pysähtyi, koska ilmaston väliaikaisesti jälleen kylmeni ja tällöin syntyivät poikittaisharjut. Ilmaston lämmettyä uudelleen jäätikkö suli ja pitkittäisharjujen muodostelmat...
Ahvenaistenharju

Ahvenaistenharju

Ahvenaistenharju on Hämeenkosken länsi-pohjoispuolella ja nousee korkeimmillaan 177,5 m mpy. Harju on osa Salpausselän reunamuodostelmaa, joka on syntynyt viime jääkauden loppuvaiheessa. Harjulla on Ahvenaisten lammet. Harjulla on paikoittain mm. pähkinäpensas...