Pessa-laavu

Pessa-laavu

Valkjärven eteläpäässä sijaitsee laavu, Kukkolantie -> Yläkukkolantie -> uimaranta. Laavulta polkuyhteys Kukkolanharjun metsäpolulle. Laavun tarvikkeet lahjoitti Hollolan kunta loppuuonna 2018 ja se pystytettiin talkoilla keväällä 2019. Laavun edessä on...
Kukkolanharjun metsäpolku

Kukkolanharjun metsäpolku

Kukkolanharju on osa pitkää luode-kaakko suuntaista harjujaksoa, joka päättyy I Salpausselän reunamuodostumaan. Kukkolanharjun rinteet luovat hienot puitteet luonnossa liikkumiselle. Retkeilyreitti nousee harjun yli ja palaa takaisin kauniin Valkjärven rantaan....