Teuronjoki  kuuluu Kokemäenjoen vesistöön. Se alkaa Hämeenkosken pohjoisosassa olevasta Pääjärvestä, laskee Vanajaveteen ja edelleen Porin kautta Pohjanlahteen.  Teuro sana tarkoittaa saukkoa. Teuronjoen pituus on 35 km. Pääjärven ja Mommilanjärven korkeusero on 22 mm. Joessa on lukuisia koskia, joista osa padottu. Hämeenkosken kirkonkylässä Teuronjoen ylittää 3 kävelysiltaa: Myllykosken luota, Jokipolulta ja kunnan varikon vierestä valtatie 12 lähellä.

Kirkonkylän kohdalla kolme koskea ja useita muita Teuronjoen virratessa alaspäin. Ylimpänä on Koskenkylän koski, joka on padottu. Tällä säännöstellään Pääjärven vedenpintaa. Keskustien alitse virtaa kirkonkylän koski, jossa on aikoinaan ollut kolme myllyä. Kolmas koski on Jokelankoski, ja seuraava Hankalankoski, sijaitsee Valtatie 12 eteläpuolelle. n. kilometrin päässä. Tieltä on opaste Hankalanloukku, pellavan jalostuslaitos. Alueeseen voi tutustua erisopimuksella.

Teuronjoki, joka virtaa monine koskineen Hämeenkosken taajaman poikki, on viehättävä käyntikohde.