Uusi-Pätilä on Hämeenkosken nuorin kylä. Pääasiassa Pätilän kartanon maista lohkottiin maanhankintalain nojalla asutustiloja. Näitä sitten rintamamiehet perheineen raivasivat kotitiloikseen. Syksyllä 1953 kylälle valmistui oma koulukin, jota eläkkeelle asti opettivat Eeva ja Simo Rantala. Kylän asukkaista mainittakoon kunnallisneuvos Eino Paavilainen ja kirjassaan ”Kylmän tilan poika” kylän varhaisista vaiheista kertova Veikko Sonninen.

Uusi-Pätilän kylän citynomadi:
https://citynomadi.com/route/c2443466e726f743a278424b188e3b40

Heidi Hiidenheimon opiskelutyönä laatima kyläkansio pdf-muodossa:
Uusi-Pätilän kylä Heidi Nurminen