Lisätietoa Pyhän Laurin kirkon raunioista

Pyhän Laurin kirkko on koko Suomen kannalta harvinainen keskiaikainen kohde. Hämeenkosken kirkkoraunion havaitsi Hjalmar Appelgren 1890-luvulla tekemässään kenttäinventoinnissa. Kohteen tutkimukset alkoivat kotiseutuyhdistyksen toimesta vuonna 1962, jolloin työtä johti Henrik Lilius Muinaistieteellisestä toimikunnasta. Tutkimukset jäivät tuolloin kesken ja vain runkohuoneen muurit kaivettiin esiin. Kaivauksia on jatkettu pääasiassa kunnan rahoittamana vuodesta 1994 lähtien monena kesänä yhteistyössä museoviraston ja Turun yliopiston arkeologian laitoksen kanssa.