Seuralaan kokoontui 15 talkoolaista keskiviikkona 4.10  miettimään kuluvan syksyn ja ensi talven talkootehtäviä. Useimmat paikalla olijoista ovat jo usean vuoden ajan olleet mukana Seuralan kunnostamisessa ja tilojen ennallistamis- ja muutostöissä. Seuralan hallituksen jäsen Asko Laine kertoi tarvittavista korjauksista, huoltotehtävistä ja nyt toteutukseen tulevista laajennustöistä.

Rakennuksen kaikissa kerroksissa on pienehköjä pintojen ja kalusteiden korjaustehtäviä. Vanhojen rakennuksen tyylin soveltuvien ovien toimintakunnon ylläpito vaatii myös jatkuvaa huoltoa. Rakennuksen toiminnallisuutta tullaan edistämään muun muassa juhlasalin pöytien ja tuolien nykyistä varastointia ja siirtojärjestelyjä parantamalla. Rakennuksen valaisimia vaihdetaan paremmin nykyiseen käyttötarkoitukseen soveltuviksi. Kellarikerrokseen sijoitetut varastotilat vaativat myös uudelleenjärjestelyä.

Talkoopalaveri Seuralasa 4.10.2023

Asko Laine esitteli syksyn ja tulevan talven talkootöitä Seuralan talkoopalaverissa.

Merkittävin laajennustyö on hissin rakentamisen käynnistyminen monivaiheisen suunnittelun ja tarjouskilpailujen jälkeen. Tarjouksia on ollut vaikea saada harvalukuisilta tämän kokoluokan hissivalmistajilta rahoituksen edellyttämän kilpailutuksen vaatimaa määrää. Hissin sijoittaminen palvelemaan sekä 2. kerroksen kirjaston ja 1.kerroksen juhlasalin tiloja vanhassa rakennuksessa on ollut myös vaativa suunnitteluprosessi.

Talkoopalaveri Seuralasa 4.10.2023

Seuralan näkymäkuva laajennuksesta 2023. Lisätty uusi hissitorni ja poistumistieportaat. Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy

Hissin rahoitus on tulossa merkittäviltä osin yleishyödylliseen kehittämis- ja investointihankkeeseen tarkoitetulla Etpähä ry:n tekemällä tukipäätöksellä. (Etpähä ry sulautui 1.1.2023  Päijänne Leader ry:een) Kysymyksessä on tässä tapauksessa siis EU:n, valtion ja Hollolan kunnan tukemasta rahoitusjärjestelystä. Myös Seurala Oy:n omalla rahoituksella ja erityisesti talkootyöllä on suuri merkitys hankkeen onnistumiselle.

Hissin toimitus ja asennus sekä hissitornin rakentaminen tapahtuvat urakoitsijoiden toimesta. Talkootyöt käsittävät muun muassa pääosan perustuksiin ja rakenteisiin tehtävistä muutostöistä. Pääosin talkootyönä on tarkoitus tehdä myös uusien poistumistieportaiden rakentaminen hissitornin läheisyyteen.

Hissin ja sen asennus on tilattu kaksi viikkoa sitten. Toimitusaika on 3-4 kuukautta. Toimitusaikaan sisältyy edelleen epävarmuustekijöitä muun muassa komponenttien saatavuuteen liittyen. Tällä aikataululla hissi olisi käytössä parhaassa tapauksessa alkuvuodesta.

Talkoopalaveri Seuralasa 4.10.2023

Talkoopalaverin osanottajat seurasivat kiinnostuneina tehtävien esittelyä ja osallistuivat aktiisesti käytyyn keskusteluun. Uusia vaihtoehtoja työmenetelmiin esitettiin lukuisia.

Hissin rakentaminen poistaa monien liikunnan rajoitteista kärsivien huolen ja harmin kirjaston tiloihin pääsystä. Ainakin monilukuisessa talkooporukassa oli aistittavissa tunnelma, että kyllä tämäkin tehdään valmiiksi. Paljon hyviä ehdotuksia töiden järjestelyistä tehtiin vilkkaana käydyn keskustelun aikana.