Alla oleva teksti on kopioitu Hollolan Wilma-viestintäjärjestelmästä. Jos linkit eivät toimi, huoltajat pääsevät ilmoittautumaan Wilman kautta. Hakuajat ovat 31.1.24 asti, paitsi musiikki- ja liikuntaluokille vain 22.1.24 klo 15 asti.

Hyvinvoinnin palvelualueella alkuvuosi on ilmoittautumisten ja hakujen aikaa: esikouluun, ekaluokalle, iltapäivätoimintaan, painotettuun opetukseen

Lukuvuonna 2024–2025 esiopetus ja koulutyö Hollolassa alkavat keskiviikkona 7.8.2024 

Ilmoittautumiset tehdään sähköisesti web-palveluissa Hollolan kunnan kotisivujen kautta osoitteesta www.hollola.fi/hollolan-sahkoinen-asiointi

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetukseen lukuvuodelle 2024–2025 ilmoittautuvat vuonna 2024 kuusi (6) vuotta täyttävät sekä ne aikaisemmin syntyneet, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Ilmoittautumisaika päättyy 31.1.2024.

Samassa ilmoitetaan/haetaan myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus.
Sähköiset päätökset esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille maaliskuun loppuun mennessä.
Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen lähikoulussa.

ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koskee vuonna 2024 seitsemän vuotta (7) täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa. Ilmoittautumisaika päättyy 31.1.2024.

Mikäli tiedätte muuttavanne pois Hollolasta tai lapsi menee toiseen kuntaan kouluun, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella: ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikki paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavat oppilaat ilmoittautuvat tulevaan kouluunsa.  Mikäli lapsen koulu ei ole tiedossa, olkaa yhteydessä Hyvinvoinnin palvelualueeseen hyvinvoinninpalvelualue@hollola.fi

Lisätietoja: kouluilta, yhteystiedot: www.hollola.fi/perusopetus-ja-koulut

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Hakuaika päättyy 31.1.2024. Päätös iltapäivätoimintapaikasta toimitetaan kotiin maaliskuun loppuun mennessä.

VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN ILMOITTAMINEN

Vuonna 2024 viisi (5) vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 31.1.2024 mennessä erityisopetuksen rehtorille hanna.rapatti@hollola.fi. 044 780 1222.

Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi (6) vuotta.

PAINOTETTU OPETUS

Salpakankaan koulun musiikkipainotteiseen sekä Heinsuon koulun liikuntapainotteiseen opetukseen haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta. Hakuaika 8.1.-22.1.2024 klo 15 asti. Hakemisesta tiedotetaan Wilmassa. Lisätietoja saat kunnan verkkosivuilta: Painotettu opetus.

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen palvelun tarvetta.

Lisätietoja varhaiskasvatuspalveluista: https://hollola.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/

Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa: www.hollola.fi/hollolan-sahkoinen-asiointi )

Paperisen hakulomakkeen varhaiskasvatuspalveluihin saa palvelupiste Piipahluksesta (Hollolan kunnan pääkirjasto), jonne se myös palautetaan.

LISÄTIETOJA PALVELUISTA

www.hollola.fi

Hollola 13.12.2023 Hyvinvoinnin palvelualue