Koski-seuran 60-vuotisjuhlavuoden suunnitelmia alettiin tehdä jo loppuvuonna 2017. Mauri ja Sirkku Kaliman ehdotuksesta kirjoitettiin toimintasuunnitelma hankkeesta, jolla haettiin rahoitusta Hämeenkoski-aiheiseen lyhytelokuvaan/videoon ja juhlavuoden 2019 kalenteriin. Tammikuussa 2018 Koski-seura haki hankerahaa Museovirastolta. Keväällä tuli tieto, että rahaa ei myönnetty. Kalenteri toteutettiin silti Maurin kootessa kuvat ja Sirkun järjestäessä painatuksen. Kalenteri saatiin myyntiin jo 2018 Hämeenkoski-päivään ja viimeisiä myytiin joulumyyjäisissä. Se oli huikea menestys ja pieni tietoinen riskimme kannatti. Kalenterille on jo toivottu jatkoakin.

Elokuvantekoa ei unohdettu, vaan tammikuussa 2019 laitettiin hankehakemus Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahastolle. Maurille oli kertynyt kuva-aineistoa jo kalenteria tehdessä ja myös putulalaisten omaa kylämaisemavideota kuvatessa. Jälleen saimme kielteisen vastauksen, vaikka hankkeen tarkoitus oli selkeästi kulttuuriperinnön tallentaminen ja yhteisöllisyyden esille tuominen ja lisääminen.

Mauri ja Sirkku Kalima ja heidän yrityksensä Studio Kalima Oy päättivät, että video tehdään rahoituksen puuttumisesta huolimatta. He ovat kiertäneet ympäri pitäjää eri tapahtumissa ja yhdistysten tilaisuuksissa. Mauri on kuvannut ihmisiä, eläimiä ja Hämeenkosken luontoa. Mukana on myös aineistoa, jota Mauri on aikaisempina vuosina kuvannut Hämeenkoskella. Koski-seuran perinneaineistosta on poimittu sopivia kuvia videon historiaosuuksiin.

Maurilla on ollut suuri työ uuden ja vanhan kuvamateriaalin yhdistämisessä ja leikkaamisessa kokonaisuudeksi. Hän on myös hankkinut videossa soivan musiikin. Videossa näkyy se pitkäaikainen kokemus, jonka Mauri on hankkinut tehdessään elokuvia ja videoita muun muassa Yleisradiolle, Kansalliselle audiovisuaaliselle keskukselle KAVILLe ja monille muille tahoille työuransa aikana. Sirkku on ammattilainen asioiden organisoijana ja tiedottajana.

Minä kirjoitin kertojan tekstin videoon ja sitä lyhennettiin ja muokattiin elokuvaan sopivaksi yhdessä. Pauli Helénin luento Kosken Hl kultaisesta ajasta antoi niin paljon mielenkiintoisia tietoja historiasta, että tekstistä alkoi tulla hyvin historiapainotteinen. Paulilta tuli myös hyviä kommentteja tekstin muokkaamiseen. Sirkku luki tekstin videoon.

Videon teko ei ole tapahtunut käden käänteessä, eikä ilmaiseksi. Kalimat ottivat videon tekemisen sydämen asiakseen ja se on vaatinut Kalimoilta huomattavaa määrää talkootyötä. He ovat käyttäneet myös omia varojaan videon tekemiseen. Kuvauspaikkojen etsintä on vaatinut liikkumista ympäri pitäjää. Kuvaaminen ja leikkaaminen ovat vaatineet kalustoa, jonka ylläpito, materiaali- ja tarvikekulut sekä kaluston korvaushankintakustannukset ovat merkittävät.

Kulujen kattamiseksi edes pieneltä osin Koski-seuran hallitus toivoo mahdollisimman monen pitäjäläisen ja Hämeenkoskesta kiinnostuneen hankkivan tämän tarinan omakseen. Sitä voi lämpimästi suositella kaikille niille, jotka tuntevat Hämeenkosken kotiseudukseen.

Hämeenkosken pitäjän tarinassa painotetaan pitäjäläisten omaehtoista toimeliaisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä rohkaistaan myös uusia pitäjäläisiä osallistumaan. Mauri ja Sirkku ovat asuneet Hämeenkoskella vasta muutaman vuoden itsekin. Heidän aktiivinen osallistumisensa moniin vapaaehtoistöihin on esimerkillistä. Mauri sanoikin videopalaverissamme, että urbanisoitumisen vastalääke on Hämeenkoski. Täällä välitetään toisista ja tehdään yhdessä.

Katsokaa video ja kertokaa muillekin, millainen aarre täällä Hämeenkoskella on!

Video julkaistiin Hämeenkosken Joulukauden avaus -tilaisuudessa ja sitä on myynnissä Hämeenkosken joulumyyjäisissä lauantaina 14.12. klo 9 – 13, Koski-seuran toimistolla perjantaisin klo 10 – 13 sekä Hämeenkosken kirjastossa.

Hämeenkosken pitäjän tarina – videofilmin julkistamistilaisuuden yleisöä Seuralassa. Kuva: Mauri Kalima.