Koski-seuran hallitus on eilisessä kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esitettäväksi vuosikokoukselle. Hallitus päätti myös hankkia Yhdistysavain.fi -palvelun, jolla voi lähettää jäsenille jäsenkirjeet ja jäsenmaksulaskut sähköpostiin. Sähköpostiosoitteen puuttuessa palvelusta voi lähettää myös paperilaskun, mutta se on seuralle hiukan kalliimpaa. Yleisesti ottaen palvelu on kuitenkin edullinen ja sinne saa siirrettyä myös seuran omat kotisivut www.koskiseura.fi .
Hallitus on harkinnut monia vaihtoehtoja Kosken Kohinoiden ylläpidon rahoittamiseksi nyt, kun hanke on päättynyt. Hallitus päätti lopulta varainkeruuvaihtoehdoksi vapaaehtoisen kannatusjäsenmaksun. Yritykset, yhdistykset sekä yksityiset tahot voivat lahjoittaa vähintään 50 euron kannatusmaksun Koski-seuralle Kohinoiden ylläpitoon ja muuhun kotiseututyöhön ja halutessaan saavat vastineeksi tästä maininnan Kohinoissa. Lahjoittaneiden nimet kerätään listalle ”Hämeenkosken pitäjän kotiseututyötä ovat tukeneet”. Suuremman summan lahjoittaneet tahot saavat halutessaan maininnan omaan mainosbanneriin sivustolla.
Jäsenmaksun summa 15 euroa ehdotetaan pidettäväksi ennallaan ja jäsenrekisteristä ei anneta tietoja ulkopuolisille, eikä niitä julkaista Kohinoissa. Vuosikokouksen jälkeen keväällä lähetetään jäsenmaksulaskut nykyisille jäsenrekisterissä oleville jäsenille. Jatkossa jäseneksi voi hakeutua omalla ilmoituksellaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla. Ilmoitus osoitetaan Koski-seuran hallitukselle. Ilmoituksessa tarvitaan virallinen nimi ja sähköpostiosoite ja katuosoite.
Koski-seuran hallitus kiittää kaikkia nykyisiä jäseniään, sekä lahjoituksia ja muuta tukea antaneita, kotiseututyön auttamisesta ja toivoo näkevänsä mahdollisimman monta jäsentä 7.3. klo 18.30 Seuralan kahviossa keskustelemassa ja päättämässä tämän vuoden toimintasuunnitelmasta muiden kokousasioiden lisäksi.
Sanottakoon vielä, että hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Kari Kaivola ja Tero Heinonen sekä varajäsenistä Laura Hämäläinen. Ketään ei valita hallitukseen vastoin omaan tahtoaan ja valintaehdotukset on jo kysytty (jos ei kokouksessa muuta esitetä), joten voit huoleti tulla kokoukseen 😊