Vanajavesikeskuksen toimesta on elokuussa kartoitettu Pääjärven rantakasvillisuutta ja havaittu aggressiivisen vieraslajin, isosorsimon levinneen laajalle Hämeenkoskellakin kartan osoittamalla alueella.

Isosorsimo syrjäyttää alkuperäisiä rantakasveja ja leviää vahvan juuristonsa avulla. Se muuttaa kalojen, rapujen ja vesilintujen elinympäristöä, haittaa vesistön virkistyskäyttöä ja lautoiksi irrotessaan haittaa vesiliikennettä. Isosorsimo tulee hävittää juurineen, jotta siitä pääsee eroon.

Tarkemmat tiedot ja kuvat: https://www.vanajavesi.fi/isosorsimo-rantojen-riesasta-resurssiksi/