Tiistai-iltana Seuralassa kokeiltiin uutta tapaa vaikuttaa kunnallisiin asioihin. Hollolan kuntaa koskevan strategisen yleiskaavan valmistelu on edennyt luonnosvaiheeseen. Kunta järjesti sähköisen työpajan, jossa yleiskaavaa käytiin läpi ja siihen saattoi kommentoida tai kysyä lisätietoja Hollolan kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloiselalta ja Ramboll Oy:n edustajilta.

Seuralan uudelta valkokankaalta näkyi esitys hyvin.
Kuva: Mauri Kalima

Työpajaan pystyi osallistumaan myös omalta kotitietokoneelta, mutta Koski-seura järjesti yhteisen tilaisuuden, jotta tietotekniikan käyttö ei olisi este kenellekään asiasta kiinnostuneelle.

Kiinnostuneita kertyikin 16 henkilöä, jotka sijoitettiin Seuralan saliin istumaan turvavälit huomioiden. Tilaisuus kiinnosti myös paikallislehti Keski-Hämettä. Koski-seuran jäsenet Leena Nikkari ja Sirkku Kalima järjestivät kahvitarjoilun ja tekniikan toimivuudesta huolehti Tero Heinonen, jonka kekseliäisyys auttoi äänentoiston haasteissa.

Tulipa kokeiltua tämmöistäkin esitystekniikkaa.
Kuva: Mauri Kalima

Leena Nikkarin tekemä raparperipiirakka maistui kahvin kanssa.
Kuva: Mauri Kalima

Väljästi istuttiin sekä kahvilla että salissa.
Kuva: Mauri Kalima

Koski-seuran puheenjohtaja Kari Kaivola käytti puheenvuoron, jossa nosti esiin kaavantekijöille sen, että kaavaselosteen nykytilanteen kuvauksesta puuttuu kokonaan digitaalinen infrastruktuuri. Korona-aika on tuonut selkeästi esiin puutteet digitaalisessa infrastruktuurissa ja infrastruktuurin kuvauksessa ovat mukana vain tiet ja energia.

Viestintäviraston mukaan 100 Mbit/s kiinteitä laajakaistayhteyksiä oli vuoden 2017 lopussa saatavilla 52 prosenttiin suomalaisista kotitalouksista. Taajamien ulkopuolella vastaava laajakaista oli tarjolla vain 16 prosenttiin kotitalouksista. Mobiiliverkossa tiedonsiirtonopeudet ovat usein merkittävästi alhaisempia kuin luvatut maksiminopeudet, esim. 100 Mbit/s voi käytännössä olla vain esimerkiksi 5 Mbit/s.

Digitaalinen infrastruktuuri tulee määrittämään aikaisempaa enemmän, missä asuminen, työskentely ja yritystoiminta ovat tulevaisuudessa mahdollisia. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan fyysinen liikenne ja digitaalinen asiointi tulevat tulevaisuudessa korvaamaan toisiaan. (LVM 15/2014). Esimerkiksi kaupassakäynti tulee todennäköisimmin muuttumaan yhä enemmän verkkokauppatyyppiseksi.

Hämeenkosken loma-asuntojen muuta kuntaa suurempi osuus korostaa myös digitaalisen infrastruktuurin merkitystä. Hollolan alueen asukaslukuun suhteutettu lomarakennusten määrä on 8 % ja Hämeenkosken 19 %.

Hollolan valokuitu Herralassa on hyvä esimerkki, miten asiaa voidaan Hollolassa edistää myös kunnan tuella.

Seuralan salissa oli väljät oltavat.
Kuva: Mauri Kalima

Digitaalisten asioiden lisäksi muutamia puheenvuoroja pitivät Anja Hiidenheimo ja Laura Hämäläinen kulttuuriympäristöön, maisemaan ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvistä kysymyksistä ja kaavamerkinnöistä. Yleisön joukosta kysyttiin myös aikaisemmin sovittujen harjuilla sijaitsevien ulkoilureittien ennallistamisesta ja opastemerkintöjen uusimisesta. Näiden töiden arveltiin siirtyneen osittain koronaepidemian vuoksi.

Anja Hiidenheimo kommentoimassa Etolan alueen merkintöjä.
Kuva: Mauri Kalima

Kaavaratkaisun perustana on valtuuston keväällä 2017 hyväksymä ja myöhemmin lainvoiman saanut strateginen yleiskaava. https://www.hollola.fi/strategisen-yleiskaavan-2020-vaiheet

Kaava-asiakirjoihin kuuluvat kaavaselostus, pääkaavakartta merkintöineen ja määräyksineen sekä pääkarttaa täydentävät neljä oikeusvaikutteista teemakarttaa. Teemakartat ovat:
Kartta 2/5 Luonto
Kartta 3/5 Kulttuuriympäristö ja maisema
Kartta 4/5 Vesitalous
Kartta 5/5 Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot

Koski-seuran hallitus kokoontuu maanantaina keskustelemaan lisää lausunnostaan.

Lähteet: hollola.fi ja Kari Kaivolan muistiinpanot