Hämeen ELY-keskuksen toteuttama verkkopohjainen kysely Pääjärven, Teuronjoen ja Puujoen vesistöalueen käyttäjille on avattu. Kyselyssä selvitetään vesistöalueen käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä Pääjärven, Teuronjoen ja Puujoen vesistöalueen tilasta ja vedenkorkeuksista. Kyselyssä on vastausaikaa sunnuntaihin 9.10.2022 asti.

Pääjärven, Teuronjoen ja Puujoen vesistö on säännöstelty Vanajaveteen ja Kokemäenjoen vesistöön kuuluvat latvavesistö. Ainoa yläjuoksun säännöstelty järvi on tällähetkellä Pääjärvi. Hämeen Ely-keskus on julkaissut verkkokyselyn vesistöalueen käyttäjille. Kyselyllä kartoitetaan käyttäjien ja asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä vesistön tilasta sekä vedenkorkeuksien säännöstelystä.

Linkki kyselyyn

ELY tiedote kysely

Ely-keskus kutsui keväällä koolle yhteistyöryhmän pohtimaan, miten poikkeuksellisiin vesitilainteisiin pystyttäisiin varautumaan paremmin. Säännöstelykysymyksiin keskittyvän yhteistyöryhmän tarkoituksena on tarkastella säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia. Päämääränä on myös sovittaa yhteen eri käyttäjäryhmien tavoitteita. Kevättulvat olivat tänä vuonna valtavat ja tällä hetkellä pitkän kuivan jatkon päätteeksi vettä on haaastellisen vähän. Vastaamalla kyselyyn on mahdollisuus nyt vaikuttaa ja tuoda esille omia näkemyksiään sekä kokemuksiaan ja toiveitaan. Kyselyyn vastausaikaa on 9.10.2022 asti.

ELY tiedote yhteistyöryhmä