Lukuvuonna 20222023 esiopetus ja koulutyö alkavat Hollolan kouluissa keskiviikkona 10.8.2022 

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen lähikoulussa. Lähikoulu määritetään Väestörekisteriin merkityn osoitteen mukaan.

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus lukuvuonna 2022–2023. Esiopetukseen ilmoittautuvat tänä vuonna kuusi (6) vuotta täyttävät (2016 syntyneet) sekä ne aikaisemmin syntyneet, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 31.1.2022. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti web-palveluissa tai Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi/hollolan-sahkoinen-asiointi   Samalla lomakkeella ilmoitetaan/haetaan myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito). Sähköiset päätökset esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:

www.hollola.fi/esiopetus

varhaiskasvatus@hollola.fi

varhaiskasvatuksen palveluohjaus 044 780 1375

 

ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna seitsemän vuotta (7) täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta. Lomake näkyy, kun kirjautuu osoitteessa hollola.inschool.fi . Wilman mobiilisovelluksessa lomakkeet eivät näy. Ilmoittautumisaika päättyy maanantaina 31.1.2022.

Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Hollolasta tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikki paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavat oppilaat ilmoittautuvat tulevaan kouluunsa.

Mikäli lapsen koulu ei ole tiedossa, olkaa yhteydessä Hyvinvointipalveluihin hyvinvoinninpalvelualue@hollola.fi

Lisätietoja Hämeenkosken koululta, toimistosihteeri Sirpa Selonen, puh. 0447801290

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta, kuten kouluunilmoittaminen. Ilmoittautumisaika päättyy 31.1.2022. Päätös iltapäivätoimintapaikasta toimitetaan kotiin maaliskuun loppuun mennessä. Paikka vastaanotetaan koululle palautettavalla lomakkeella.