Yhdistykset

Pääjärven kalastusyhdistys ry

Biography

Lupien myynti Koskikartano, Pekka Ollila (Etola).

Anja Hiidenheimo/Etola
p. 041 466 4226
anja@hiidenheimo.fi

Tapani Rokkila/Hyrkkälä
p. 050 543 9560

Kari Iloranta/Käikälä
p. 040 090 0451
p. 050 309 7350

Pääjärven kalastusyhdistys on Lammin ja Hämeenkosken Pääjärven viiden vesiosakaskunnan (vesialueiden omistajien) perustama vesistön kunnosta ja kalastosta huolehtiva yhdistys. Se on perustettu jo 1960-luvulla Pääjärven kalastuskuntayhtymän nimellä. Viime vuonna on toimintamuoto muutettu rekisteröidyksi yhdistykseksi, johon myös henkilöjäsenet voivat tulla mukaan. Toiminnan tarkoituksena on sopia yhteiset kalastus- ja vesihoitosäännöt, organisoida kalastusta sekä huolehtia kaikkinaisesta vesistöön ja sen käyttöön liittyvistä yhteisistä asioista, kehittää vesistön virkistyskäyttöä ja tiedottaa vesistöntilasta.  Yhdistys myy kalastuslupia sekä vastaa kalastuksen valvonnasta. Pääasiallinen tulonlähde on vesiosakaskuntie yhdistykselle siirtämät omistajankorvauksen kalastuksesta.