Koski-seuran kutsusta kokoontui 9.2.2023 Seuralan kahvioon pitäjän yhdistysten ja muiden toimijoiden edustajia keskustelemaan kuluvan vuoden tapahtumista. Koronapandemian vuoksi tässä yhteydenpitomuodossa on ollut taukoa, niinpä nyt paikalla oli 21 henkilöä. Tarkoituksena on, mieluummin ennen yhdistysten vuosikokouksia, käydä läpi kunkin toimijan suunnitelmia ja kirjata niitä yhteiseen muistioon. Näin ehkä vältytään joiltakin päällekkäisyyksiltä. Samalla saadaan toimintaan mahdollisesti sivustatukea muilta yhdistyksiltä ja toimijoilta. Myös avustusten hakemisesta keskusteltiin.

Illassa selattiin ahkerasti kalentereita. Viikoittain tai kuukausittain toistuvien aktiviteettien ohella esiin nousi yli 50 suunniteltua tapahtumaa. Tasaisesti jaoteltuna pitäjässämme olisi siis tarjolla tapahtuma vuoden jokaiselle viikolle. Pitäjäläisiä kutsutaan edelleen mukaan myös talkoolaisina. Paikalla olijoiden mielestä tässä onkin erinomaisesti onnistuttu. Siitä lämmin kiitos kaikille tapahtumien järjestämiseen osallistuneille!

Tässä vielä muutama lisäkuva kokoontumisesta.