Hämeenkoskelaisten yhdistysten edustajat kokoontuivat Koski-seuran kutsumana koordinoimaan tulevia tapahtumia paikkakunnalla.  Osallistujia oli 19,  kokouksen puheenjohtajana toimi Kari Kaivola ja muistion laati Juuso Ojanperä

Seuralan tilannetta selvitti Asko Laine.  Alun perin vuokrasopimuksen kunnan kanssa tuli päättyä kesällä 2021, mutta hankalan epidemiantilanteen vuoksi sopimusta jatkettiin vuoden 2021 loppuun.  Nyt on ilmoitettu, että vuokrasopimus kunnan ja Seurala Oy:n kanssa on allekirjoitettu 2.3.2022, joka tarkoittaa sitä, että Hämeenkosken kirjasto muuttaa Seuralan yläkertaan.  Kirjastotoiminnan on tarkoitus aloittaa uusissa tiloissa kesäkuun aikana. Todettiin kuitenkin ettei nykyiset vuokratulot riitä kattamaan kuluja, vaikka erilaista toimintaa onkin ollut. Toivottavaa olisi, että kuntalaiset ja muutkin käyttäisivät entistä aktiivisemmin Seuralan monipuolisia tiloja.  Tilavuokrien tarkistus on meneillään. Talkootöitä tehdään edelleen yhteisten tilojen kunnostamiseksi.  Myös tekniikkakoulutukselle olisi tarvetta, koska Seuralan salissa on uusia laitteita.

Koski-seura on muuttanut yläkerran toimistotilasta ja siirtänyt tavaransa Seuralan kellariin.  Seura jatkaa kuitenkin ”toimistoaikaa” kellarin takkatilassa perjantaisin klo 10-13 perinteiseen malliin tarjoten mahdollisuuden kaikille kiinnostuineille tutustua seuran tekemään kotiseututyöhön ja tuoda mukaan omaa tietämystään pitäjän historiasta ja nykyhetkestä.

Yhdistysten edustajien kanssa käytiin läpi tämän vuoden tulevia tapahtumia ja niistä on laadittu luettelo. Todettiin, että tapahtumia on tulossa runsaasti.  Koski-seurassa työskentelevä Aila Utoslahti voi ajankohtaistaa luetteloa aina tarvittaessa.  Jokainen seura täydentää omat tapahtumansa Kosken Kohinoiden tapahtumakalenteriin, tarvittaessa Aila voi auttaa.  Myös paperiset Kosken Kohinat on tarkoitus jakaa kesäkuun alussa.

Koski-seurassa suunnitellaan vuoden 2023 kalenteria.  Siinä on tarkoitus esitellä pitäjän yhdistyksiä.  Yhdistyksiltä ja seuroilta toivotaan kuvamateriaalia sekä tekstiä, joita voidaan hyödyntää kalenterin suunnittelussa.  Kalenterin on trkoitus tulla myyntiin kesällä 2022.