Teuronjoki

Teuronjoki

Teuronjoki virtaa leppoisasti monine koskineen Hämeenkosken taajaman läpi kohti Kärkölän viljelysalueita ja edelleen Mommilanjärveen, josta on yhteydet Janakkalaan ja Vanajaveden reitille. Hämeenkosken ja Kärkölän puoleinen reittiosuus on reilun 30 km mittainen...
VALKJÄRVI

VALKJÄRVI

Kuva: Helena Saarinen. Hämeenkosken keskustan länsilaidalla on Valkjärvi, jonka länsirannalla on kunnan uimapaikka. Järveen laskee vain yksi puro, mutta järveen purkautuu Ilolan harjuilta lähdevesiä.  Wikipedia

MUSTAJOKI, PUTULANJOKI, ISOJOKI, VÄHÄJOKI

Joella on monta nimeä, Mustajoki laskee Pääjärven pohjois- itälaitaan ja jatkuu eri nimillä Ylänneen alueita kohti. Hämeenkosken pohjoisen kylän Putulan kohdalla joki kuohuu Putulankoskena. Koski sijaitsee Asikkalantie päässä ennen Lammi – Asikkalantie liittymää...
Teuronjoki ja kosket

Teuronjoki ja kosket

Teuronjoki  kuuluu Kokemäenjoen vesistöön. Se alkaa Hämeenkosken pohjoisosassa olevasta Pääjärvestä, laskee Vanajaveteen ja edelleen Porin kautta Pohjanlahteen.  Teuro sana tarkoittaa saukkoa. Teuronjoen pituus on 35 km. Pääjärven ja Mommilanjärven korkeusero on 22...
Pääjärvi

Pääjärvi

sijaitsee Hämeenkosken pohjoisosassa ja on osin Lammin puolella. Se on syvä, paikoin jopa 90 metriä. Järvi on yksi Suomen tutkituimmista , koska sen Lammin puoleisessa päässä on Helsingin Yliopiston biologinen tutkimuslaitos. Järvi on kalaisa. Pääjärvelle pääsee...