Suklammi

Suklammi

Pieni matalarantainen Suklammi sijaitsee Kukkonharjun kupeessa lähellä Kellonlähdettä, siitä itään päin. Tämä lampi on laskuojaton, purkautunevatko vedet Kellolanlähteeseen.
VALKJÄRVI

VALKJÄRVI

Kuva: Helena Saarinen. Hämeenkosken keskustan länsilaidalla on Valkjärvi, jonka länsirannalla on kunnan uimapaikka. Järveen laskee vain yksi puro, mutta järveen purkautuu Ilolan harjuilta lähdevesiä.  Wikipedia
KUMIANOJA

KUMIANOJA

laskee Teurojokeen Hankalan kosken alapuolella. Ojassa on ollut Huljalan kylän mylly ja pato, jotka on purettu ja pieni koski on palautettu luonnontilaan. Oja jatkuu Huljalan Helvettiin ja on palautettu puroksi entiseen uomaan.

MUSTAJOKI, PUTULANJOKI, ISOJOKI, VÄHÄJOKI

Joella on monta nimeä, Mustajoki laskee Pääjärven pohjois- itälaitaan ja jatkuu eri nimillä Ylänneen alueita kohti. Hämeenkosken pohjoisen kylän Putulan kohdalla joki kuohuu Putulankoskena. Koski sijaitsee Asikkalantie päässä ennen Lammi – Asikkalantie liittymää...
Teuronjoki ja kosket

Teuronjoki ja kosket

Teuronjoki  kuuluu Kokemäenjoen vesistöön. Se alkaa Hämeenkosken pohjoisosassa olevasta Pääjärvestä, laskee Vanajaveteen ja edelleen Porin kautta Pohjanlahteen.  Teuro sana tarkoittaa saukkoa. Teuronjoen pituus on 35 km. Pääjärven ja Mommilanjärven korkeusero on 22...